II-gie miejsce zespołu LUKS Jedynka w turnieju hokeja na trawie „Lato 2020”.

Drużyna Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka z Miasteczka Śląskiego na turnieju „Lato 2020”, który miał w Tarnowskich Górach, zdobyła drugie miejsce w kategorii U-14.

Na początku sierpnia br. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w ramach obszaru strategii CSR: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, objęła patronatem zespół LUKS Jedynka. W ramach umowy reklamy przekazała 10 000 zł na zakup strojów sportowych z logo Huty.

W skład drużyny wchodzą dzieci i młodzież z Miasteczka Śląskiego. Większość z nich to pociechy pracowników naszej Spółki.