W dniu 12 maja 2023 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Marcin Królik.

Po mszy zaproszeni goście udali się pod pomnik św. Floriana, gdzie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej „ZGH Bolesław” nastąpiło złożenie kwiatów.

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia, podczas której Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Mirosław Indyka omówił działalność zakładu na przestrzeni ostatnich lat, trudnej sytuacji finansowej związanej z drastycznymi wzrostami cen paliw i energii oraz wspomniał o planach inwestycyjnych na kolejne lata (m.in. wznowienie badań nad odzyskiwaniem germanu czy też instalacją wychwytywania soli ze ścieków).

List z życzeniami z ZGH Bolesław w Bukownie w imieniu Prezesa Zarządu ZGH – Bogusława Ochaba odczytał Dyrektor Rozwoju w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” – Pan Arkadiusz Mańka.

Po przemowie Prezesa Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych za długoletnią służbę oraz odznak Zasłużony dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda Robert Magdziarz.

W następnej kolejności Prezes Mirosław Indyka wręczył dyplomy pracownikom, którzy w 2022 roku przeszli na zasłużoną emeryturę.

Następnie odznaczenia Zasłużony dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. otrzymali pracownicy, którzy przepracowali w naszym zakładzie 35, 40 oraz 45 lat.

Na zakończenie wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów w niełatwej sytuacji rynkowej składali także:

Wiceburmistrz Miasteczka Śląskiego – Pan Łukasz Kowalkowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Miasteczka Śląskiego – Pan Tomasz Respondek.