Huta wspiera Kamilian

24 czerwca Kamiliańska Parafialna Orkiestra Dęta wystąpiła w ramach International Festival of Wind Orchestras Prague.

Jednym z podmiotów finansujących wyjazd muzyków do stolicy Czech była Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Członkom Kamiliańskiej Orkiestry Dętej gratulujemy zagranicznych występów i życzymy kolejnych sukcesów w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.