HCM SA sfinansuje strefy zieleni na terenie Miasteczka Śląskiego

W ramach realizacji Strategii społecznej odpowiedzialności Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na lata 2017 – 2020  w dniu 10 grudnia 2019 r. została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Zarządem HCM S.A., Burmistrzem Miasteczka Śląskiego  Panem Michałem Skrzydło a Pełnomocnikiem Centrum Ogrodniczego Sojka z Tarnowskich Gór.

Działaniem  w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej Strategii CSR a dotyczące troski o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Miasteczka Śląskiego jest m.in. podejmowanie innych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz estetyki przestrzeni publicznej Gminy Miasteczko Śląskie. Na terenach udostępnionych przez Gminę Miasteczko Śląskie, Huta Cynku sfinansuje wykonanie tzw. „zieleńców”, czyli miejsc odpoczynku z dużą ilością zieleni. W ramach podpisanej umowy sześć małych zieleńców pojawi się przy Rynku, a większa strefa relaksu i odpoczynku stworzona zostanie przy ul. Metalowej.

Na terenie zieleńca przy ul. Metalowej pojawią się ciekawe kompozycje roślinne, drzewka bonsai, wysokie trawy, krzewy oraz obiekty małej architektury ogrodowej – ławki, huśtawki oraz stół do gry w szachy.

Wartość inwestycji szacuje się na ok 145.000 PLN, natomiast przewidywany termin zakończenia prac – koniec maja 2020 r.