HCM S.A. w trosce o zdrowie dzieci z Miasteczka Śląskiego

Dnia 1 grudnia br. podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Hutą Cynku, a Gminą Miasteczko Śląskie, Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Centrum Medycznym Eko-Prof. –Med. Przedmiotem porozumienia jest realizacja w latach 2017 – 2019 Projektu Naukowego pn. „Ocena wyrównania gospodarki mineralnej u dzieci narażonych środowiskowo na ołów” realizowanego w ramach projektu: „Mechanizmy toksycznego oddziaływania ołowiu na organizm ludzki”.

Celem projektu jest oznaczenie u dzieci podstawowych parametrów morfologii krwi oraz makroelementów, takich jak żelazo, wapń, magnez oraz witamina D, a także uzupełnienie niedoborów tych elementów w przypadkach ich występowania. Pozwoli to udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile uzupełnienie u dzieci braków w organizmie makro- i mikroelementów oraz witaminy D pozwoli obniżyć stężenie ołowiu we krwi oraz zmniejszyć skutki jego toksyczności.

Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem potencjału kadrowo – sprzętowego CM EPM, a realizację jego poszczególnych segmentów zostaną zaangażowane katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu oraz Katedra i Zakład Biochemii, Katedra i Klinika Pediatrii, Fundacja Na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, a także szkoły podstawowe Miasteczka Śląskiego. Kierownikiem Naukowym Projektu jest prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk.

Koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie około 152.000,00 zł. Realizacja zadania w całości zostanie sfinansowana ze środków Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna. Projekt realizowany jest w ramach przyjętej przez Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. „Strategii społecznej odpowiedzialności” na lata 2017 – 2020, gdzie priorytetowym obszarem działania jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Miasteczka Śląskiego.