Dzień Hutnika 2022

W dniu 13 maja 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią Covid 19 odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Marcin Królik.

Po mszy zaproszeni goście udali się pod pomnik św. Floriana, gdzie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej „ZGH Bolesław” nastąpiło złożenie kwiatów.

Spod figury św. Floriana delegacja udała się na wydział Pieca Szybowego, gdzie uroczyście oddano do użytku halę odlewania bloków o wadzę 2 t. Wstęgę uroczyście przecięli: Mirosław Indyka – Prezes Zarządu HCM S.A., Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski oraz Piotr Sabiniok – Prezes Zarządu AMK Kraków, głównego wykonawcy inwestycji wartej 25 mln zł.

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia, podczas której Prezes Mirosław Indyka zaprezentował osiągnięcia zakładu na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz wspomniał o planach inwestycyjnych na kolejne lata.

Po prezentacji Prezesa Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych za długoletnią służbę oraz odznak Zasłużony dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda Robert Magdziarz.

Wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów w niełatwej sytuacji rynkowej składali także: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu ZGH Bolesław Pan Bogusław Ochab; burmistrz gminy Miasteczko Śląskie Michał Skrzydło oraz Prezes firmy AMK Kraków Piotr Sabiniok.