Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. utrzymuje w mocy wszystkie obostrzenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracowników.

Od 6 listopada br. wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury ciała pracowników oraz innych osób wchodzących na teren Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Automatyczne termometry znajdują się w budynkach: biurowca oraz biura przepustek (markowni).

Od początku pandemii wprowadzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia m.in.:

  1. dostęp do środków higieny osobistej takich jak: dozowniki mydła, maseczki i rękawiczki jednorazowe dla pracowników, urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji rąk.
  2. obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się po terenie HCM S.A.
  3. obowiązek zachowania odległości min. 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy lub obowiązek zakrywania ust i nosa.
  4. procedurę postępowania dla kierowców obsługiwanych przez Dział Handlowy.
  5. regularną dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń dla pracowników.
  6. organizację zebrań on-line przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Zalecenia i obostrzenia obowiązują do odwołania.