Darowizna na rzecz Miasteczka Śląskiego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. od pewnego czasu z sukcesem wdraża i realizuje „Strategię społecznej odpowiedzialności na lata 2017 – 2020.”

Zadania realizowane w ramach „Strategii…” dotyczą w szczególności ochrony środowiska, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, zobowiązań wobec akcjonariuszy, uczciwych praktyk handlowych i wysokiej jakości produktów oraz współpracy z partnerami lokalnymi.

W toku realizacji „Strategii…” Huta Cynku stała się ważnym partnerem inicjatyw mających na celu rozwój gminy Miasteczko Śląskie i gmin sąsiednich podejmując rozliczne działania dla dobra społeczności lokalnej. Spółka jako największy pracodawca w regionie, nie tylko zatrudnia mieszkańców Miasteczka Śląskiego i okolicznych gmin, ale również zapewnia źródło utrzymania wielu rodzinom z całego powiatu tarnogórskiego, wspierając lokalne inicjatywy oraz przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności.

W ramach powyższej strategii w dniu 23 grudnia 2020 r. podpisano uroczyście umowę darowizny pieniężnej na rzecz Miasteczka Śląskiego w kwocie 200.000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Miasteczku Śląskim – Żyglinie.