Certyfikat ISO 27001 dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Szanowni Państwo,

W 2021 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  S.A. wdrożyła, a w 2022 roku uzyskała certyfikat systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2017.

Wdrożony w naszej Spółce i certyfikowany system bezpieczeństwa informacji  świadczy o:

  1. stosowanej w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. właściwej ochronie informacji przed ich nieupoważnionym dostępem;
  2. zapewnieniu poufności, dostępności i integralności informacji przetwarzanych w HCM S.A. zgodnie z wymaganiami prawnymi

co potwierdza wizerunek Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jako godnego zaufania partnera dla Klientów i otoczenia.