Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO - HANDLOWY "TECH-MIAR" Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Polski

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego  HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY JS INVEST Z KATOWIC.

Polski

Remont budynku biurowego HCM S.A. wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont budynku biurowego  HCM S.A. wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Polski

Opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.
Polski

Pomiar krotności wymiany powietrza w szatniach budynku wydziału Pieca Szybowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Pomiaru krotności wymiany powietrza w szatniach budynku wydziału Pieca Szybowego.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA "SILESIA LAB" Z KATOWIC.
Polski

Remont silników elektrycznych w ilości 3szt.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na remont następujących silników elektrycznych:
 
1.Silnik elektryczny 125-P-128, Sf225 S-4, P-37kW, U-500V, In-52A.
2.Silnik elektryczny 125-P-132, Sg-225 S-4, P-37kW, U-500V, In-52A.
3.Silnik elektryczny 125-P-120, Sem225 S-4, P-37kW, U-500V, In-53A.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : FEM SP. Z O.O. SP.K. Z KONINA
Polski

Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "PIEC-BUD" SP.Z O.O. Z LEGNICY.Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

Przewidywany termin realizacji: październik 2017 r. (około 2,5 tygodnia). Planowane rozpoczęcie prac od 2 października 2017 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Polski

Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : TSC SP. Z O.O. Z KIELC.
Polski

Badanie grubości ścian bocznych, dna oraz leja zbiornika kwasu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Badania pomiaru grubości ścian bocznych, dna oraz leja zbiornika kwasu V=320m3 , nr fabryczny KA/09/1/99, nr ewidencyjny N270900008. 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Z WARSZAWY
Polski

Plac betonowy od strony zachodniej Magazynu Surowców

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Placu betonowego od strony zachodniej Magazynu Surowców.
Zakres prac (wraz z mapką) przedstawia Załącznik nr 1.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : WOD-PRZEM SP. Z O.O. Z TORUNIA.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług