We are finished our next big investition.

26,5 mln zł – tyle kosztowała budowa zupełnie nowej instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Inwestycję – w towarzystwie m.in. przedstawicieli grupy kapitałowej Stalprodukt S.A,, władz samorządowych oraz zaproszonych hutników – oddano do eksploatacji podczas tegorocznych obchodów „Dnia Hutnika”.

Nowa instalacja pozwoli m.in. na zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, a więc pozbawionych szkodliwych substancji typu tal czy kadm. Hermetyzacja tej instalacji pozwoli także na wyeliminowanie niezorganizowanej emisji pyłowo-gazowej oraz wyeliminuje zagrożenie wycieków ścieków przemysłowych do gruntu podczas czyszczenia osadników radialnych. Przyniesie ona zatem ogromne korzyści dla środowiska naturalnego.

80 proc. środków na budowę nowej instalacji Huta pozyskała w formie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o., EKO-ENERGIA Sp. z o.o. oraz REMY Sp. z o.o.