dodane do:

5 lipca 1966 roku – rozruch pierwszego pieca przewałowego do produkcji tlenku cynku;