dodane do:

23 października 1968 rok – Pierwszy wytop cynku i ołowiu z pieca szybowego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”;