dodane do:

23 października 2018 roku – jubileusz 50-lecia wytopu pierwszego cynku w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”;