dodane do:

11 maja 2017 roku – oddanie do eksploatacji nowo wybudowanej instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków, inwestycji wartej ok. 26,5 mln zł.