dodane do:

11 grudnia 2012 roku – Stalprodukt S.A. stał się właścicielem Grupy Kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.;, do której należy Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.;