dodane do:

Wrzesień 2010 roku – Huta dołączyła do Grupy Kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.;