dodane do:

W 2008 roku – uruchomiono instalację do odsiarczania gazów z maszyny spiekalniczej, umożliwiającą przerób materiałów wsadowych tlenkowych i odpadowych;