dodane do:

Styczeń 1998 rok – Huta uzyskała Certyfikat Systemu Jakości zgodny z PN ISO – 9002, przedłużony audytem recertyfikującym;