dodane do:

W latach 1997-1999 – zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Oddziału Rafinacji Cynku”, w efekcie Huta zapewniła produkcję cynku o jakości w pełni odpowiadającej wymaganiom Unii Europejskiej;