dodane do:

W latach 1985-1989 – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” była zakładem przedsiębiorstwa wielozakładowego pod nazwą „Górniczo-Hutniczy Kombinat Metali Niezależnych w Katowicach”;