Kwarantanna, izolacja, dodatkowy zasiłek opiekuńczy – obowiązki pracownika i pracodawcy

 

 1. Jest wpis na PUE o kwarantannie/izolacji:
 • pracownik nie musi składać żadnego oświadczenia- podstawą wypłaty świadczenia  jest informacja na PUE;

 

 1. Nie ma wpisu na PUE:
 • do 3 dni roboczych po powrocie z kwarantanny/izolacji pracownik wypisuje oświadczenie (dostępne w zakładce dokumenty do pobrania) i składa je pracodawcy -można to zrobić wysyłając dokument na adres mailowy place@hcm.com.pl
 • Pracodawca potwierdza oświadczenie w Sanepidzie.

 

 1. Zasiłek opiekuńczy na dziecko poddane kwarantannie:
 • rodzic wypisuje  OŚWIADCZENIE (dostępne w zakładce dokumenty do pobrania) i składa je pracodawcy – można to zrobić wysyłając dokument na adres mailowy place@hcm.com.pl

 

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.
 • Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
 1. Kwarantanna domowników osób zakażonych
 • domownik wypisuje OŚWIADCZENIE (dostępne w zakładce dokumenty do pobrania) i składa je pracodawcy – można to zrobić wysyłając dokument na adres mailowy place@hcm.com.pl

 

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.
 • Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

 

Pamiętajdomownik przechodzi kwarantannę automatyczną (bez wpisu sanepidu)  jeżeli ma kontakt z osobą zarażoną (nie podejrzaną o zrażenie a chorą) , czyli :

– żona chora – mąż ma kwarantannę  jako domownik

– mąż chory – żona ma kwarantannę jako domownik

– dziecko chorze – rodzice na kwarantannie jako domownicy .

 1. Jeżeli dziecko nie jest  chore  ale ponieważ miało kontakt z osobą chorą w szkole  wtedy dziecko ma kwarantannę
 • wówczas jeden z rodziców może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach  .