AKTUALNOŚCI KADROWE

Od 28 grudnia 2020 roku do 25 kwietnia 2021 roku można się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na kolejny okres od 28 grudnia 2020 r. do 25 kwietnia 2021 r.

PONIŻEJ INFORMACJE ZE STRONY ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/2694352

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 25 kwietnia 2021 r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych obowiązujący w 2021

MIESIĄC 2021 LICZBA GODZIN PRACY LICZBA DNI PRACY LICZBA DNI WOLNYCH
STYCZEŃ 152 19 12
LUTY 160 20 8
MARZEC 184 23 8
KWIECIEŃ 168 21 9
MAJ 152 19 12 (w tym 1 dzień wolny za święto w sobotę)
CZERWIEC 168 21 9
LIPIEC 176 22 9
SIERPIEŃ 176 22 9
WRZESIEŃ 176 22 8
PAŹDZIERNIK 168 21 10
LISTOPAD 160 20 10
GRUDZIEŃ 176 22 9 (w tym 1 dzień wolny za święto w sobotę)

2016 to łączna liczba godzin pracy w 2021 roku.

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obowiązujący w roku 2021

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2021 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 496 62 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta: 1.01, 6.01)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 5.04, 1.05, 3.05, 3.06)
VII-IX 528 66 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”)
X-XII 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.11, 25.12)
razem 2016 252

Święta w 2021 roku wypadają w terminach:

 1. 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
 2. 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli,
 3. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela 4 kwietnia),
 4. Drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek 5 kwietnia),
 5. 1 maja (sobota) – Święto Pracy,
 6. 3 maja (poniedziałek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 7. 23 maja (niedziela) Pierwszy dzień Zielonych Świątek
 8. 3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
 9. 15 sierpnia (niedziela) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 10. 1 listopada (poniedziałek) Wszystkich Świętych
 11. 11 listopada (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
 12. 25 grudnia (sobota) Boże Narodzenie
 13. 26 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie