SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I CONTROLLINGU

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie

poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I CONTROLLINGU

Do zakresu obowiązków na ww. stanowisku należy m.in.:

 • prowadzenie statystyki kosztów,
 • opracowywanie analizy kosztów własnych produkcji,
 • opracowywanie sprawozdań GUS w zakresie produkcji i wartości sprzedaży,
 • nadzór nad sprawozdawczością GUS Spółki,
 • prowadzenie statystyki notowań LME i kursów NBP oraz ustalanie średnich miesięcznych tych notowań,
 • opracowywanie wyceny planowanych i rzeczywistych bilansów wsadowych,
 • prowadzenie statystyki kosztów rzeczywistych w układzie analitycznym niezbędnym do opracowania analiz i planów,
 • planowanie wpływów ze sprzedaży,
 • opracowywanie rocznych i miesięcznych analiz realizacji planów,
 • opracowywanie biznesplanów dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • opracowywanie analiz problemowych,
 • opracowywanie przewidywanych wyników Spółki,
 • opracowywanie danych służących określaniu zgodności bazy notowań zużywanych surowców i sprzedanego metalu w celu określenia ilości metalu do zabezpieczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – ekonomia/controlling/rachunkowość/finanse,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • wiedza teoretyczna z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe lub praktyki w dziale controllingu lub księgowości,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność, rzetelność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę, pełny etat;
 • wynagrodzenie brutto od 5350 zł do 7090 zł (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagroda hutnika);
 • bogaty pakiet socjalny – wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne dla pracowników oraz ich dzieci, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wycieczek i wyjazdów letnich dla pracowników i ich rodzin, dofinansowanie kart sportowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Hutnika;
 • atrakcyjne polisy: na życie, w razie wypadku, onkologiczne, szkolne;
 • opiekę medyczną – szybki dostęp do ponad 30 specjalistów, badania w pakiecie;
 • ubezpieczenie lekowe – dofinansowanie do 80% do leków na receptę;
 • kursy językowe w czasie pracy (j. angielski, j. niemiecki);
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – dofinansowanie do studiów, możliwość udziału w organizowanych przez pracodawcę kursach i szkoleniach;
 • możliwość wstąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • możliwość przynależności do organizacji związkowych, które reprezentują prawa i interesy pracowników.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@hcm.com.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: specjalista FE.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym CV, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda ta obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania).

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte zostały szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacja o stanie zdrowia, rodziny, informacja o niepełnosprawności) oraz/lub wyraża Pan/Pani chęć udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w CV oraz innych załączonych do niego dokumentach.”