Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny 2Sg 225M-8; 500 V; 22 kW; 735 ob./min, – 2 szt.
 2. Silnik elektryczny SKh90L-4-HS 1,6kW, 1500 rpm 290/500TR/GW 50HZ, IP55, klasa izolacji F, praca S3:75%, forma wykonania kołnierzowa B5, hamulce HPS10.14 225V DC 16 Nm+B2-1P-600, – 2 szt.
 3. Silnik elektryczny SKh 80-6B/1390; 0,55kW; 500V; „Besel” z hamulcem prądu stałego HP80-6B.32( 30 W; 20 Nm) + prostownik do zasilania hamulca, – 4 szt.
 4. Silnik elektryczny SKh 80-6B/1390; 0,55kW; 500V; „Besel” z hamulcem prądu stałego H2SP80.30d19 ( 225 V; 5 Nm) + układ prostownika do hamulca, – 4 szt.
 5. Silnik 3SIEK 100L4A; 2,2kW; 1440 obr/min; 500V; 4B-B14-C1, – 2 szt.

HCM S.A. dopuszcza składanie ofert na zamienniki 1;1 oraz składanie ofert częściowych.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych. Przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjną oraz DTR.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Ochman tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 01.06.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: