Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów ogniotrwałych:

 1. Zaprawa ZSZ 4 / 2 szamotowa, 1t
 2. Zaprawa Mortisol ZL, 0,56t
 3. Zaprawa Mortisol ZLPN, 0,1t
 4. Szamot mielony SZM 1/III 0-5 mm, 10t
 5. Kształtka WK gat. BS, 200 szt.
 6. ZAPRAWA ZAL -70, 5t
 7. Kształtka 13N gat. A60, 5szt.
 8. Kształtka 10N gat. A60, 9 szt.
 9. Kształtka 3N gat. A60, 140 szt.
 10. Kształtka 2N gat. A60, 1350 szt.
 11. Kształtka 1N gat. A60, 2810 szt.
 12. Prostka 1 gat. LPC4, 1300 szt.
 13. Prostka 1 gat. L10, 1850 szt.
 14. Prostka 1 gat. L8s, 1850 szt.

Wymagany termin dostawy: do dnia 15.05.2017 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Grzegorz Pitas tel. 32 288 84 44 wew. 872, tel. kom. 512 403 476.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 10.03.2017 r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: