Miasteczko Śląskie, dnia 10 marzec 2017 r.
DF-FPZ-0009-34/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. wyrobów ogniotrwałych – wymurówka szybu pieca.

 1. Prostka 1 gat. L6S, 5t
 2. Prostka 1 gat. AL-62, 14t
 3. Prostka 1 gat. AL-72, 10t
 4. Kształtka HN-219 AL-72, 1,5t
 5. Kształtka 23885 AL-72, 85 szt.
 6. Kształtka 23884 AL-72, 85 szt.
 7. Zaprawa ZAL 70, 3t
 8. Kruszywo ogniotrwałe KR BOS 145/10, 50t
 9. Zaprawa szamotowa ZSZ 1/II, 15t
 10. Cement wysokoglinowy „GÓRKAL 70”, 25t
 11. Zaprawa z węglika krzemu Z SIC, 1t
 12. Kształtka poz.18/6890/WS-85, 150 szt.
 13. Prostka 1 SIC80H, 1100 szt.
 14. Płytka 1-32 GAT.AL-72, 1,3t
 15. Klin 3 WS 10 AL-72, 0,6t
 16. Klin 3WS4A AL-72, 0,3t
 17. Klin 3S4A AL-72, 0,3t
 18. Klin 3S10 AL-72, 0,3t
 19. Kształtka poz.25 SIC rys.08-220-721 A, 1,5t

Wymagany termin dostawy: do dnia 19.05.2017 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Grzegorz Pitas tel. 32 288 84 44 wew. 872, tel. kom. 512 403 476.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 22.03.2017 r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.