Miasteczko Śląskie, dnia 02 luty 2017 r.
DF-FPZ-0009-18/SL/2017

Uwaga: przedłużono termin składania ofert do dnia 28 luty 2017 r. godz. 13.00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę:

Wyposażenie wewnętrzne komory Elektrofiltra Mokrego

Zakres dostawy:

 1. Dźwigar rys. C2-03546 szt. 2.
 2. Rama górna rys. B2-03555. szt. 2.
 3. Rama dolna rys. C2-03543 szt. 2.
 4. Wieszak rys. C2-03547 szt. 4.
 5. Cięgna rys. C2-03556 szt. 8.
 6. Łącznik rys. D2-03430 szt. 6.
 7. Elektroda zbiorcza rys. C2-03523 szt. 23.
 8. Gniazdo mocowania elektrod zbiorczych wg. szkicu szt. 46.
 9. Elektroda ulotowa taśmowa ostrzowa rys. C2-033550 szt. 480.

Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w Wydziale Mechanicznym MM.
Techniczne warunki wykonania prac:

 1. Wykonanie elementów stalowych z materiałów atestowanych wg dokumentacji.

Techniczne warunki homogenicznego wyołowienia powierzchni stalowych:

 • piaskowanie powierzchni do I stopnia czystości,
 • chemiczne odtłuszczanie,
 • płukanie gorącą wodą,
 • trawienie roztworem kwasu solnego,
 • płukanie zimną wodą,
 • odwodnienie,
 • cynowanie,
 • homogeniczne ołowienie,

Odbiór przez Służby Kontroli Jakości Wykonawcy potwierdzone:

 • kartą pomiarową konstrukcji stalowych,
 • świadectwem czyszczenia powierzchni stalowych,
 • świadectwem badań metodą ultradźwiękową przyczepności i grubości warstwy homogenicznej ołowiu.

Wymagany termin realizacji dostawy wyposażenia wewnętrznego komory Elektrofiltra Mokrego: do dnia 15 maj 2017 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew.698, tel. kom. 512 403 422.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto w PLN w rozbiciu na poszczególne pozycje zakresu dostawy.
 2. potwierdzenie terminu dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia ofert do dn. 28 luty 2017 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 • rezygnacji z dostawy całości lub części wyposażenia Elektrofilta Mokrego.
 • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: