INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VEOLIA WATER TECHNOLOGIES Sp. Z o.o z Warszawy.

Załączniki: