Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TECH-MIAR z Dąbrowy Górniczej.

Wymiana silników SN i nN podczas postoju remontowego Czerwiec 2018

 1. Silniki wentylatora 283 PSK
  Silnik typu 2 SIE 315M-6A; 90kW;  984 obr/min; 500 V       – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 953 kg

 1. Silnik na chłodni zawrotów 2.104 PSK

Silnik typu Sf280M-6; 55kW; 960obr/min; 500V                     -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 690 kg

 1. Silnik napędu łamacza 279 PSK

Silnik typu FA 280 S-4; 75 kW;1480 obr/min; 500 V                -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 895 kg

 1. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b PSK

Silnik typu 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500V           -2 szt. skład. Magazyn

Ciężar:  1106kg x 2 = 2212kg

 1. Silnik wentylatora 285 PSK

Silnik typu SEE315L4B; 250kW; 1485 obr/min; 500V              -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 2160 kg

 1. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej PSP

Silnik typu 2Sg315M06B-Y; 110kW; 990obr/min; 500V          -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 1106 kg

 1. Silnik kruszarki 2.100a i 2.100b (II stopnia) PSK

Silnik typu 4Sg 280 S-4; 75 kW;1445 obr/min; 500 V               2szt. skład. Magazyn

Ciężar: 895 kg x 2 = 1790kg

 1. Silnik podawacza 291 wschód PSK

Silnik typu Se 280 S-4; 75kW;  1 475obr/min; 500V                 -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 678 kg

 1. Silnik podawacza 2.103 PSK

Silnik typu 2SIE160M4; 11kW;  1475obr/min; 500V                -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 106 kg

 1. Silnik przenośnika taśmowego 292 PSK

Silnik typu 2Sg250M-4; 55kW;  1475obr/min; 500V                -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 480 kg

 1. Silnik podajnika 2.112 PSK

Silnik typu Se250M-8; 30kW;  740obr/min; 500V                    -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 430 kg

 1. Silnik wentylatora 1744 PSP

Silnik typu Se 280M-4; 90kW;  1480obr/min; 500V                  -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 950 kg

 1. Silnik wentylatora 1745 PSP

Silnik typu Se 280 S4; 90kW;  1480obr/min; 500V                   -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 895 kg

 1. Silnik z napędu sito 294 PSK

Silnik typu Se 200L-6; 22kW; 960obr/min; 500V                     -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 294 kg

 1. Silnik taśmy 220 PSK

Silnik typu Se 225S-4; 37kW; 1480obr/min; 500V                    -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 368 kg

 1. Silnik Wentylatora Teisen PSP

Silnik typu SZJr138s/01E; 500kW; 740obr/min; 500V              -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 3900 kg

 1. Silnik Wentylatora 286

Silnik typu SZUre-136/01; 630 kW;  960 obr/min; 6000 V        -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 5680 kg

 1. Silnik wentylatora 284

Silnik typu FA 250 M-4; 55kW; 1440obr/min; 500V                -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 480 kg

Zakres prac:

Wariant 1:

Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła na warsztacie elektrycznym

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Transport silnika na warsztat.
 3. Zdjęcie połówki sprzęgła – kontrola.
 4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 5. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd.
 6. Transport silnika na stanowisko.
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 8. Montaż silnika, osiowanie.
 9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

Wariant 2:

Wymiana silnika  – wymiana połówki sprzęgła firma.

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Transport silnika w miejsce wymiany sprzęgła lub wymiana na miejscu.
 3. Zdjęcie połówki sprzęgła – kontrola.
 4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 5. Nałożenie połówki sprzęgła.
 6. Transport silnika na stanowisko.
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 8. Montaż silnika, osiowanie.
 9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

Wariant 3:

Wymiana silnika  –  bez wymiany połówki sprzęgła.

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Kontrola połówki sprzęgła od strony urządzenia napędzanego.
 3. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 4. Transport silnika na stanowisko.
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 6. Montaż silnika, osiowanie.
 7. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 8. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 9. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

Przewidywany termin realizacji: max. 10 dni kalendarzowych w czasie postoju remontowego czerwiec 2018 r.

Przewidywany termin postoju remontowego: 11.06.2018r. – 22.06.2018r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie.
 2. Czas realizacji prac dla każdego silnika w każdym wariancie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Rafał Tyralla tel. (32) 288 84 44 wew.  953, kom. 512 403 453

Branża mechaniczna:

Pan Wiesław Cichoń (PSP) tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392

Pan Zdzisław Kołaczek (PSK) tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników SN i nN podczas postoju remontowego Czerwiec 2018 (ZP 6805) ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 kwietnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.