Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę silników elektrycznych

 

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

Wykaz silników do wymiany:

SPIEKALNIA

 1. Silniki wentylatora 283 PSK
  Silnik typu: 2 SIE 315M-6A; 90 kW; 984 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 953 kg

 

 1. Silnik napędu łamacza 279 PSK

Silnik typu: FA 280 S-4; 75 kW; 1480 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 895 kg

 

 1. Silnik kruszarki 291 wschód PSK

Silnik typu: Se 280 S-4; 75 kW; 1475 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 678 kg

 

 1. Silnik kruszarki 291 zachód PSK

Silnik typu: Se 280 S-4; 75 kW; 1475 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 678 kg

 

 1. Silnik wentylatora 285 PSK

Silnik typu: SEE315L4B; 250 kW; 1485 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 2160 kg

 

 1. Silnik wentylatora 284

Silnik typu: FA 250 M-4; 55 kW; 1440 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 480 kg

 

 1. Silnik Maszyny Spiekalniczej 274

Silnik typu: 2SIE 200L6B-F, 22 kW, 990 obr/min, 500 V -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 294 kg

 

 1. Podawacze 2.2 i 2.3

Silnik typu: 2Sg200L8/4; 16/23 kW; 1400/700 obr/min; 500 V -2 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 450 kg

 

 

ROZDRABIALNIA

 1. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b PSK

Silnik typu: 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500 V -2 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 1106 kg x 2 = 2212 kg

 

 1. Silnik kruszarki 2.100a i 2.100b (II stopnia) PSK

Silnik typu: 4Sg 280 S-4; 75 kW; 1445 obr/min; 500 V – 2szt. skład. Magazyn

Ciężar: 895 kg x 2 = 1790 kg

 

 1. Elektrobęben 264/2 PSK – 1 szt. skład Magazyn

fi 219; szer. 650; 0,5 m/s; 500 V

Ciężar: 120 kg

 

 1. Silnik wentylatora 01M11

Silnik typu: 4Sg355S-6B; 200 kW; 990 obr/min; 500 V -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 560 kg

 

PSP

 1. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej PSP

Silnik typu: 2Sg315M06B-Y; 110 kW; 990 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 128 kg

 

 1. Silnik jazdy suwnicy wsadowej

Silnik typu: 3SG 160L6Vh; 11 kW; 960 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 110 kg

 

 1. Napęd pompy szlamowej 6A

Silnik typu: 3SIE280S4; 75 kW; 1488 obr/min; 500V -1 szt. skład. Magazyn

Ciężar: 152 kg

 

ZAKRES PRAC

Wariant I: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez warsztat elektryczny Zamawiającego

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport silnika na wyznaczony warsztat
 3. Transport silnika na miejsce montażu
 4. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją)
 6. Montaż silnika i osiowanie
 7. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 8. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Wariant II: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez Oferenta

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport zużytego silnika na wyznaczony warsztat
 3. Demontaż sprzęgła
 4. Transport nowego silnika na miejsce montażu
 5. Montaż sprzęgła
 6. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją)
 8. Montaż silnika i osiowanie
 9. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 10. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2022 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Po stronie Oferenta jest zapewnienie transportu silników z miejsca wykonywania usługi do miejsca składowania oraz z miejsca składowania do miejsca wykonywania usługi.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wymiany poszczególnych napędów zgodnie z potrzebami i aktualnym stanem magazynowym.

 

Wybranie wariantu współpracy będzie zależne od danej sytuacji na Zakładzie.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie (preferowana forma tabeli).
 2. Czas realizacji prac dla każdego silnika w każdym wariancie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883; kom. 512 403 461

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników elektrycznych (Zp 29538, 29539)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 sierpnia 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.