Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę silników elektrycznych na Postoju Głównym w miesiącu czerwcu 2021r.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TECH-MIAR Sp. z o.o. Sp.k. z Gliwic

Wykaz silników do wymiany:

SPIEKALNIA

 1. Silniki wentylatora 283 PSK
  Silnik typu 2 SIE 315M-6A; 90kW;  984 obr/min; 500 V               – 1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 953 kg
 2. Silnik napędu łamacza 279 PSK
  Silnik typu FA 280 S-4; 75 kW;1480 obr/min; 500 V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 895 kg
 3. Silnik kruszarki  291 wschód  PSK
  Silnik typu Se 280 S-4; 75kW;  1 475 obr/min; 500V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 678 kg
 4. Silnik kruszarki 291 zachód  PSK
  Silnik typu Se 280 S-4; 75kW;  1 475 obr/min; 500V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 678 kg
 5. Silnik wentylatora 285 PSK
  Silnik typu SEE315L4B; 250kW; 1485 obr/min; 500V                  -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 2160 kg
 6. Silnik wentylatora 284
  Silnik typu FA 250 M-4; 55kW; 1440 obr/min; 500V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 480 kg
 7. Silnik taśmy 220 PSK
  Silnik typu Se 225S-4; 37kW; 1480 obr/min; 500V                        -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 368 kg
 8. Silnik Maszyny Spiekalniczej 274
  Silnik typu : 2SIE 200L6B-F, 22 kW, 990 obr/min, 500 V            -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 294 kg
 9. Silnik mieszalnika 266
  Silnik typu: 2Sg315M-6A, 90 kW, 990 obr/min, 500 V                    -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 950 kg
 10. Taśma 264
  Silnik typu : 2SIE250 M4; 55 kW; 1485 obr/min; 500 V                -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 450 kg.
 11. Taśma 2.17
  Silnik typu: 2SIEL 180L4; 22 kW; 1440 obr/min; 500V                 -1 szt skład. Magazyn
  Ciężar: 285 kg
 12. Taśma 2.4
  Silnik typu: 2SIE 200L 4; 30 kW;1480 obr/min; 500 V                  -1 szt skład. Magazyn
  Ciężar: 382 kg
 13. Zwałowarka 2.8
  Silnik typu : 2SIE250 M4; 55 kW; 1485 obr/min; 500 V                -1 szt skład. Magazyn
  Ciężar 450 kg.
 14. Podawacze 2.2 i 2.3
  Silnik typu: 2Sg200L8/4;16/23 kW; 1400/700 obr/min; 500 V       -2 szt skład. Magazyn
  Ciężar: 450 kg

  ROZDRABIALNIA

 15. Silnik na chłodni zawrotów 2.104 PSK
  Silnik typu Sf280M-6; 55kW; 960 obr/min; 500V                           -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 690 kg
 16. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b PSK
  Silnik typu 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500V                -2 szt. skład. Magazyn
  Ciężar:  1106kg x 2 = 2212k
 17. Silnik kruszarki 2.100a i 2.100b (II stopnia) PSK
  Silnik typu 4Sg 280 S-4; 75 kW;1445 obr/min; 500 V                    -2szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 895 kg x 2 = 1790kg
 18. Silnik podawacza 2.103 PSK
  Silnik typu 2SIE160M4; 11kW;  1475 obr/min; 500V                    -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 106 kg
 19. Silnik podajnika 2.112 PSK
  Silnik typu Se250M-8; 30kW;  740 obr/min; 500V                         -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 430 kg
 20. Elektrobęben  264/2 PSK                                                                – 1 szt. skład Magazyn
  fi 219; szer. 650; 0,5m/s; 500V
  Ciężar : 120 kg
 21. Silnik z napędu  sito 294 PSK
  Silnik typu Se 200L-6; 22kW; 960 obr/min; 500V                          -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 294 kg
 22. Silnik mieszalnika 245
  Silnik typu: 2Sg280 M6; 75 kW; 960 obr/min; 500 V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 850 kg
 23. Silnik podawacza 299
  Silnik typu: 3SIE200L6B; 22 kW; 987 obr/min; 500 V                  -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 290 kg

  PSP

 24. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej PSP
  Silnik typu 2Sg315M06B-Y; 110kW; 990obr/min; 500V               -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 1106 kg
 25. Silnik jazdy suwnicy wsadowej
  Silnik typu 3SG 160L6Vh; 11kW; 960obr/min; 500V                    -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 110 kg
 26. Skip koksu 1 i 2  PSP
  Silnik typu Se 225M12/8/6/4; 8kW; 500V                                       -2 szt. skład  magazyn
  Ciężar: 210 kg x 2 = 420kg
 27. Silnik wentylatora Granulacji Żużla                                                 -1 szt. skład  magazyn
  Silnik typu: HVO355X4; 250kW; 1485obr; 6kV;
  Ciężar:2560kg (dostosowanie silnika do stanowiska)
 28. Wentylator Sturdevant 7a
  Silnik typu: Se 280 M-6; 55 kW; 960 obr/min; 500 V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 480 kg
 29. Wentylator Sturdevant 7b
  Silnik typu: Se 280 M-6; 55 kW; 960 obr/min; 500 V                     -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 480 kg
 30. Wibratory Wibratory 2 szt.                                                               -2 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 120kg

  TRANSPORT KOKSU

 31. Przenośnik  56 PSP                                                                           -1 szt. skład. Magazyn
  Silnik typu: Se200L-8/4; 23 kW; 1500 obr/min;  500 V
  Ciężar: 352 kg
 32. Przenośnik 55  PSP
  Silnik typu: Se200L-8/4; 23 kW; 1500 obr/min; 500 V                   -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 352 kg
 33. Przenośnik 52
  Silnik typu: 2SIE160L4;15 kW; 1500 obr/min;  500 V                   -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 284 kg
 34. Przenośnik 63
  Silnik typu: 2SIE160L4;15 kW; 1500 obr/min;  500 V                   -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 284 kg
 35. Przenośnik 64
  Silnik typu: 2SIE160L4;15 kW; 1500 obr/min; 500 V                    -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 284 kg
 36. Przenośnik 65
  Silnik typu: 2SIE160L4;15 kW; 1500 obr/min;  500 V                   -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar 284 kg
 37. Przenośnik 54
  Silnik typu: 2SIE160M4; 11 kW;1500 obr/min; 500 V                   -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 110 kg
 38. Przenośnik 53
  Silnik typu: 2SLf 180L-4; 22 kW 1500 obr/min; 500 V                  -1 szt. skład. Magazyn
  Ciężar: 165 kg

 

ZAKRES PRAC

Wariant I: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez warsztat elektryczny Zamawiającego

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport silnika na wyznaczony warsztat
 3. Transport silnika na miejsce montażu
 4. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle ( o ile istnieją)
 6. Montaż silnika i osiowanie
 7. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 8. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Wariant II: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez Oferenta

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport zużytego silnika na wyznaczony warsztat
 3. Demontaż sprzęgła
 4. Transport nowego silnika na miejsce montażu
 5. Montaż sprzęgła
 6. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle ( o ile istnieją)
 8. Montaż silnika i osiowanie
 9. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych ( pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 10. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Przy pozycji 27 (wentylator granulacji żużla)  należy uwzględnić koszt przystosowania podestu silnikowego do innego silnika. Do montażu jest przewidziany silnik : Sh3554C; 250 kW; 6 kV (EMIT).

 

Przewidywany termin realizacji: Postój Główny 07-20 czerwiec 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Po stronie Oferenta jest zapewnienie transportu silników z miejsca wykonywania usługi do miejsca składowania oraz z miejsca składowania do miejsca wykonywania usługi.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wymiany poszczególnych napędów zgodnie z potrzebami i aktualnym stanem magazynowym.

 

Wybranie wariantu współpracy będzie zależne od danej sytuacji na Zakładzie.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie (preferowana forma tabeli).
 2. Czas realizacji prac dla każdego silnika w każdym wariancie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników elektrycznych na Postoju Głównym czerwiec 2021 (Zp 22993, 22996, 22997)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.