Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę silników elektrycznych – 44 szt. na wydziale PSK i 6 szt. na wydziale PSP – Postój Główny

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TECH-MIAR Sp. z o.o. sp.k. z Gliwic

 

Wykaz silników do wymiany na wydziale PSK:

 1. Silniki wentylatora 283 PSK, Silnik typu 2 SIE 315M-6A; 90 kW; 984 obr/min; 500 V.
 2. Silnik napędu łamacza 279 PSK, Silnik typu FA 280 S-4; 75 kW; 1480 obr/min; 500 V.
 3. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b PSK, Silnik typu 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500 V – 2 szt.
 4. Silnik wentylatora 285 PSK, Silnik typu SEE315L4B; 250 kW; 1485 obr/min; 500V.
 5. Silniki kruszarki 2.100a oraz 2.100b PSK, Silnik typu 4Sg 280 S-4; 75 kW; 1445 obr/min; 500 V – 2 szt.
 6. Silniki kruszarki 291a wschód oraz 291b zachód PSK, Silnik typu Se 280 S-4; 75 kW; 1475 obr/min; 500 V – 2 szt.
 7. Silnik podawacza 2.103 PSK, Silnik typu 2SIE160M4; 11 kW; 1475 obr/min; 500 V.
 8. Silnik przenośnika taśmowego 292 PSK, Silnik typu 2Sg250M-4; 55kW; 1475 obr/min; 500 V.
 9. Silnik podajnika 2.112 PSK, Silnik typu Se250M-8; 30 kW; 740 obr/min; 500 V.
 10. Silnik wentylatora 284, Silnik typu FA 250 M-4; 55 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 11. Silnik maszyny spiekalniczej 274, Silnik typu 2Sg200L6B-V; 18,5 kW; 960 obr/min; 500 V.
 12. Silnik napędu przenośnika 299, Silnik typu Se 200L-6; 22 kW; 960 obr/min; 500 V.
 13. Silnik napędu przenośnika 2.107, Silnik typu SZJe 74b; 30 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 14. Silnik napędu przenośnika 2.17, Silnik typu SF 180 L-4; 22 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 15. Silnik napędu przenośnika 2.8, Silnik typu Se 250 M-4; 55 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 16. Silnik napędu przenośnika 264, Silnik typu Se 250 M-4; 55 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 17. Silnik wentylatora 2.157, Silnik typu Se 355 M-4; 200 kW; 960 obr/min; 500 V.
 18. Silnik wentylatora 566, Silnik typu Sg 355 M-6; 250 kW; 960 obr/min; 500 V.
 19. Silnik napędu 245 + dostosowanie stanowiska pod nowy silnik, Silnik typu SZJe96b; 75 kW; 985 obr/min; 500 V.
 20. Silnik wentylatora 2.156, Silnik typu SZJe96b; 75 kW; 985 obr/min; 500 V.
 21. Napęd grabi 1 i 2 (135-ME) – 2 szt., Typ SF200L-6A; moc: 18,5 kW, Napięcie 500 V.
 22. Napęd 2.115, Typ 2Sg 225M-8; moc: 22 kW, Napięcie: 500 V.
 23. Napęd 2.111, Typ 2Sg 225M-8; moc: 22 kW, Napięcie: 500 V.
 24. Napęd 2.107 , Typ: 2Sg 200L4; moc: 30 kW, Napięcie: 500 V.
 25. Napęd 2.20, Typ: 2Sg225S4; moc: 37 kW, Napięcie: 500 V.
 26. Napęd 2.23, Typ: 2SIE160M4; moc: 11 kW, Napięcie: 500 V.
 27. Napęd 2.24, Typ: 2SIE160M4; moc: 11 kW, Napięcie: 500 V.
 28. Napęd 2.25, Typ: 2SIE160M4; moc: 11 kW, Napięcie: 500 V.
 29. Napęd 2193, Typ: 3SIE132M4; moc: 7,5 kW, Napięcie: 500 V.
 30. Napęd 2194, Typ: SZJe 54b; moc: 13 kW, Napięcie: 500 V.
 31. Napęd 2195, Typ: 3SIE132M4; moc: 7,5 kW, Napięcie: 500 V.
 32. Napęd 2196, Typ: SG 132S-4; moc: 5,5 kW, Napięcie: 500 V.
 33. Napęd 264, Typ: Sf250 M-4; moc: 55 kW, Napięcie: 500 V.
 34. Napęd 2.2, Typ: Se200L-8/4; moc: 23 kW, Napięcie: 500 V.
 35. Napęd 2.3, Typ: Se200L-8/4; moc: 23 kW, Napięcie: 500 V.
 36. Napęd 2.14, Typ: 2SIE 200 L-4; moc: 30 kW, Napięcie: 500 V.
 37. Napęd 2.15, Typ: 2SIE 200 L-4; moc: 30 kW, Napięcie: 500 V.
 38. Napęd 2.16, Typ: 2SIEL 180L4; moc: 22 kW, Napięcie: 500 V.
 39. Napęd 266, Typ: 2Sg315M-6A; moc: 90 kW, Napięcie: 500 V.
 40. Napęd 2.107, Typ: 2SIE 200 L-4; moc: 30 kW, Napięcie: 500 V.

 

Wykaz silników do wymiany na wydziale PSP:

 1. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej PSP, Silnik typu 2Sg315M06B-Y; 110 kW; 990 obr/min; 500 V.
 2. Silnik jazdy suwnicy wsadowej, Silnik typu 3SG 160L6Vh; 11 kW; 960 obr/min; 500 V.
 3. Silnik wentylatora Sturdervant 7a i 7b, Silnik typu 3SG 160L6Vh; 11 kW; 960 obr/min; 500 V.
 4. Silnik wentylatora nr 10 (przy Theisen), Silnik typu SLf 280 M-4; 90 kW; 1480 obr/min; 500 V.
 5. Silnik wentylatora 2 (HALA DMUCHAW PSP), Silnik typu SLf 280 M-4; 90 kW; 1480 obr/min; 500 V.

 

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

Wariant I:

Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez warsztat elektryczny Zamawiającego.

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport silnika na wyznaczony warsztat
 3. Transport nowego silnika na miejsce montażu
 4. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją)
 6. Montaż silnika i osiowanie
 7. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 8. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Wariant II:

Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez Oferenta

 1. Demontaż silnika z stanowiska
 2. Transport zużytego silnika na wyznaczony warsztat
 3. Demontaż sprzęgła
 4. Transport nowego silnika na miejsce montażu
 5. Montaż sprzęgła
 6. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją)
 8. Montaż silnika i osiowanie
 9. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego)
 10. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2023 r. (12.06-23.06.2023 r.)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności ofert do 30.06.2023 r.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Po stronie Oferenta jest zapewnienie transportu silników z miejsca wykonywania usługi do miejsca składowania oraz z miejsca składowania do miejsca wykonywania usługi.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wymiany poszczególnych napędów zgodnie z potrzebami i aktualnym stanem magazynowym.

 

Wybranie wariantu współpracy będzie zależne od danej sytuacji na Zakładzie.

 

OBOWIĄZKOWE JEST WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ.

PRZEWIDUJE SIĘ TERMIN OD 24.04-5.05.2023 R. PROSI SIĘ O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE DATY I GODZINY PRZYJAZDU Z KOORDYNATOREM PRAC.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie (preferowana forma tabeli).
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników elektrycznych na wydziałach PSK i PSP – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 33274, 33278) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 11 maja 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.