Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę baterii akumulatorowej stacyjnej 220VDC z zasilaczem w stacji oddziałowej SO12

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BATER-AKUMULATORY” z Katowic

 Zakres prac obejmuje:

 • dostawę baterii akumulatorowej 220VDC z zasilaczem i konstrukcjami wsporczymi.
 • odłączenie istniejącej baterii, montaż, podłączenie i uruchomienie układu nowej baterii.
 • wykonanie pomiarów pomontażowych, przekazania protokołów pomiarowych i instrukcji eksploatacji.
 • instruktaż eksploatacji nowego układu baterii.
 • wykonanie dokumentacji pomontażowej.
 • utylizację zdemontowanych baterii (z potwierdzeniem).

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 Termin realizacji: do końca 2022 r. (w terminie deklarowanym w ofercie, do 3 miesięcy
od podpisania umowy). Montaż – 1 zmiana robocza w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 Dane akumulatorów:

 • Bateria AGM 220VDC/100Ah, ogniwa SBL 100-12, zabudowa na stelażu

Dane zasilacza: ZP220DC20

 • Napięcie wejściowe: 3×400 VAC +/-15%
 • Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 Hz +/-5%
 • Znamionowy prąd wyjściowy: 20 A
 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 220 VDC
 • Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 20%
 • Temperatura pracy: 0 ÷ 45oC
 • Tryb pracy: zasilacz buforowy/ładowarka

 Wyposażenie:

 • SmartControl – panel operatorski (konfiguracja urządzenia, sygnalizacja stanów alarmowych, pamięć alarmów)
 • WPP/ZPP – wewnętrzny lub zewnętrzny pomiar i ograniczenie prądu ładowania bateriiUKT
  – układ kompensacji temperaturowej.
 • MKD – moduł kontroli doziemienia.
 • COB – pomiar ciągłości obwodu baterii.
 • Zabezpieczenia – we urządzenia, we/wy modułów, baterii akumulatorów

Informujemy, że równolegle w rozdzielni mogą być prowadzone inne prace remontowe.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Koszt wykonania całości prac
 • Warunki i forma płatności.
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 • Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 • Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew.734, kom. 512 403 459

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana baterii akumulatorowej stacyjnej 220VDC z zasilaczem w stacji oddziałowej SO12 należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 17 maja 2022 r. godz. 1400

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.