Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę 12 szt. świetlówek kompaktowych w oświetleniu przeszkodowym na kominie PSP-ORO H=120 m.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KOMINTECH Damian Wawrzyk z Czeladzi

 

Zakres pracy obejmuje:

 1. wymiana 12 świetlówek kompaktowych na kominie h 120 m z podestu zewnętrznego,
 2. czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych,
 3. przegląd połączeń elektrycznych i ewentualna naprawa.

 

Komin jest konstrukcji żelbetowej z drabinką zewnętrzną.

Materiały potrzebne do wykonania zlecenia dostarczy Wykonawca, proponujemy świetlówki kompaktowe o trzonku E27 Philips z długim okresem użytkowania, o mocy około 18W (odpowiednik żarówki tradycyjnej o mocy około 100W).

 

Przewidywany termin realizacji: listopad – grudzień 2022

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Łukasz Paliga  tel. 32 2888 444 wew. 883  tel. kom. 512403461

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana 12 szt. świetlówek kompaktowych w oświetleniu przeszkodowym na kominie PSP-ORO H=120 m (Zp 30609) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 8 listopada 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.