Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2021 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB CARGO Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.

Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.

W załączeniu zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.

Informacje handlowe Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za naprawę podwozia obejmującą cały zakres prac dla poziomu P3, P4 i P5 oraz zbiornika cysterny z malowaniem całego wagonu.
 2. Cenę prac nie objętych ryczałtem takich jak:
  – Wymiana zestawu kołowego obręczowanego za 1 szt.
  – Wymiana zestawu kołowego monoblok za 1 szt.
  – Wymiana – regeneracja czopa panwi skrętu.
  – Wymiana – regeneracja gniazda panwi skrętu.
  – Wymiana łożyska zestawu kołowego za 1 szt.
  – Wymiana kompletnego układu łożyska zestawu kołowego za 1 komplet.
  – Wymiana cylindra hamulcowego.
  – Wymiana zbiornika powietrza 88l.
  – Wstawienie łaty na zbiorniku za m2
 3. Koszt badań nowo powstałych spoin na zbiorniku.
 4. Cenę za transport wagonu do i z naprawy.
 5. Czas wykonania naprawy.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Warunki i okres gwarancji.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych w 2021 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna)   w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/ 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: