Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na  wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy.

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o. SEPO z Knurowa

Przewidywany zakres pomiarów:

  • na 51 stanowiskach pył zawierający wolną krzemionkę i ołów,
  • na 48 stanowiskach kadm,
  • na 8 stanowiskach arsen,
  • na 5 stanowiskach tlenek cynku,
  • na 13 stanowiskach tlenek węgla,
  • na 1 stanowisku kwas siarkowy i dwutlenek siarki,
  • na 10 stanowiskach pracy hałas.