Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie połączenia światłowodowego na trasie: 1) Kadm – IOG, 2) Kadm – Kontener analizatora SO2 (przy wentylatorze bocznikowym FKS ).

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie Kadm – IOG.
  – montaż rury osłonowej typu RHDPE odpornej na promieniowanie UV (odległość ok. 200m); montaż głównie na estakadzie; wymagana praca ze zwyżki bez możliwości wejścia na estakadę,
  – montaż kabla światłowodowego jednomodowego zewnętrznego 12J w rurze osłonowej, pozostawienie obustronnego zapasu na stelażach,
  – obustronne zakończenie kabla na przełącznicy adapterami 3xSC/UPC Duplex,
  – w budynku „IOG” montaż szafy wiszącej 9U 19” głębokość  450mm (drzwi szklane, zamek) wraz z wyposażeniem: półka 220mm 2U, organizer kabli 1U, przełącznica 24xSC/UPC duplex 1U, konwerter TP-link MC 110CS wraz z patchcordami oraz doprowadzenie instalacji zasilającej do szafy,
  – w budynku „Kadm”, w istniejącej szafie montaż przełącznicy z adapterami i konwertera TP-link MC 110CS wraz z patchcordami,
  – wykonanie pomiarów na wszystkich torach transmisyjnych wraz z dokumentacją.
 2. Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie Kadm – Kontener analizatora SO2 (przy wentylatorze bocznikowym FKS).
  – montaż rury osłonowej typu RHDPE odpornej na promieniowanie UV (odległość ok. 300m); montaż głównie na estakadzie; wymagana praca ze zwyżki bez możliwości wejścia na estakadę,
  – montaż kabla światłowodowego jednomodowego zewnętrznego 12J w rurze osłonowej, pozostawienie obustronnego zapasu na stelażach,
  – obustronne zakończenie kabla na przełącznicy adapterami 3xSC/UPC Duplex,
  – w kontenerze analizatora SO2 – montaż przełącznicy przemysłowej min. 12xSC/UPC oraz konwertera TP-link MC 110CS wraz z patchcordami,
  – w budynku „Kadm”, w istniejącej szafie montaż przełącznicy z adapterami i konwertera TP-link MC 110CS wraz z patchcordami,
  – wykonanie pomiarów na wszystkich torach transmisyjnych wraz z dokumentacją.

 

 Przewidywany termin realizacji prac: do dnia 10.07.2024 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jan Budny tel. 32/2888444 wew. 700, email: jbudny@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. godz. 1300.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.