Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie oraz wymianę przewodu zimnego dmuchu-34-03-143 oraz na wymianę przewodu mieszankowego fi 620 z rurą odprowadzającą fi 508 z kominkiem – Postój Główny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.P.U.H REMKOR S.C. z Strzeleczki

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25 02.2022 r. do godz. 14:00

 

Zakres prac stanowi:

1) Prefabrykacja rury zimnego dmuchu – B1113449a – 1153 kg wykonanie do 16.05.2022 r.

 • 2 – Rura stal. C-S-600x7x2347 – 2223 kg – 1 szt.
 • 4 – Rura stal. C-S-600x7x640 – 89 kg – 1 szt.
 • 5 – Łuk segmentowy A6-90/620×7/90 – 177kg – 1 szt.
 • 6 – Łuk segmentowy B6-90/620×7/900 – 116 kg – 1szt.
 • 7 – Łuk segmentowy A6-45/620×7/900 – 110 kg – 1szt.
 • 8 – Blacha 291x7x1948 – 48 kg – 2 szt.
 • 9 – Blacha 754x7x2298 – 48 kd – 1 szt.
 • 10 – Kołnierz przypawany płaski 10/600/620 – 83 kg – 2 szt.2) Demontaż złomowy elementów wymienionych w pkt. 1
  3) Montaż wykonanych elementów w pkt. 1
  4) Wymiana przewodu mieszankowego fi 620 – C1111694a – 403 kg – dostarcza zamawiający
  5) Wymiana rury odprowadzającej fi 508 z kominkiem – C1111695 – 449 kg – dostarcza zamawiający

 

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wymienianych elementów farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor szary RAL 7001

 

Przewidywany termin realizacji:

 • prefabrykacja rury zimnego dmuchu do: 16.05.2022 r.
 • montaż: w czasie postoju głównego – 10 dni kalendarzowych,

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wykonania prac udzielają Panowie:

 • Marcin WALOSZCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 568, tel. kom. 512 403 460
 • Dariusz KRZYWOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie oraz wymiana przewodu zimnego dmuchu – POSTÓJ GŁÓWNY 2022 (Zp 27125) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 8 lutego 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: