Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523 – 187 szt.
 2. Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524 – 54 szt.
 3. Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179 – 1 szt.
 4. Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180 – 2 szt.
 5. Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525 – 1 szt.
 6. Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526 – 1 szt.
 7. Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181 – 2 szt.
 8. Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182 – 2 szt.
 9. Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183 – 2 szt.
 10. Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184 – 2 szt.
 11. Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185 – 2 szt.
 12. Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186 – 2 szt.
 13. Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527 – 1 szt.
 14. Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528 – 1 szt.
 15. Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187 – 2 szt.
 16. Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529 – 1 szt.
 17. Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530 – 1 szt.
 18. Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188 – 2 szt.
 19. Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531 – 1 szt.
 20. Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532 – 1 szt.
 21. Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189 – 10 szt.
 22. Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190 – 5 szt.
 23. Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533 – 3 szt.
 24. Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534 – 3 szt.
 25. Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191 – 8 szt.
 26. Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535 – 2 szt.
 27. Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192 – 8 szt.
 28. Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193 – 4 szt.
 29. Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536 – 2 szt.
 30. Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194 – 4 szt.
 31. Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195 – 2 szt.
 32. Płyta P-1 wg rys. 08-523-2 – 1 szt.
 33. Płyta P-2 wg rys. 08-523-3 – 1 szt.
 34. Płyta P-3 wg rys. 08-523-4 – 1 szt.
 35. Płyta P-4 wg rys. 08-523-5 – 2 szt.
 36. Płyta P-5 wg rys. 08-523-6 – 1 szt.
 1. Płyta P-6 wg rys. 08-523-7 – 2 szt.
 2. Płyta P-7 wg rys. 08-523-8 – 1 szt.
 3. Płyta P-8 wg rys. 08-523-9 – 1 szt.
 4. Płyta P-9 wg rys. 08-523-10 – 1 szt.
 5. Płyta P-10 wg rys. 08-523-11 – 1 szt.
 6. Słup rusztu wg rys. 08-523-12 – 12 szt.
 7. Model – Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523 – 1 kpl.
 8. Model – Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524 – 1 kpl.
 9. Model – Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179 – 1 kpl.
 10. Model – Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180 – 1 kpl.
 11. Model – Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525 – 1 kpl.
 12. Model – Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526 – 1 kpl..
 13. Model – Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181 – 1 kpl.
 14. Model – Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182 – 1 kpl.
 15. Model – Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183 – 1 kpl.
 16. Model – Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184 – 1 kpl.
 17. Model – Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185 – 1 kpl.
 18. Model – Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186 – 1 kpl.
 19. Model – Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527 – 1 kpl.
 20. Model – Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528 – 1 kpl.
 21. Model – Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187 – 1 kpl.
 22. Model – Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529 – 1 kpl.
 23. Model – Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530 – 1 kpl.
 24. Model – Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188 – 1 kpl.
 25. Model – Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531 – 1 kpl.
 26. Model – Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532 – 1 kpl.
 27. Model – Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189 – 1 kpl.
 28. Model – Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190 – 1 kpl.
 29. Model – Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533 – 1 kpl.
 30. Model – Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534 – 1 kpl.
 31. Model – Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191 – 1 kpl.
 32. Model – Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535 – 1 kpl.
 33. Model – Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192 – 1 kpl.
 34. Model – Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193 – 1 kpl.
 35. Model – Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536 – 1 kpl.
 36. Model – Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194 – 1 kpl.
 37. Model – Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195 – 1 kpl.
 1. Model – Płyta P-1 wg rys. 08-523-2 – 1 kpl.
 2. Model – Płyta P-2 wg rys. 08-523-3 – 1 kpl.
 3. Model – Płyta P-3 wg rys. 08-523-4 – 1 kpl.
 4. Model – Płyta P-4 wg rys. 08-523-5 – 1 kpl.
 5. Model – Płyta P-5 wg rys. 08-523-6 – 1 kpl.
 6. Model – Płyta P-6 wg rys. 08-523-7 – 1 kpl.
 7. Model – Płyta P-7 wg rys. 08-523-8 – 1 kpl.
 8. Model – Płyta P-8 wg rys. 08-523-9 – 1 kpl.
 9. Model – Płyta P-9 wg rys. 08-523-10 – 1 kpl.
 10. Model – Płyta P-10 wg rys. 08-523-11 – 1 kpl.
 11. Model – Słup rusztu wg rys. 08-523-12 – 1 kpl.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.03.2024 r. godz. 13:00

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Jarosław Piela tel. 32 288 84 44 wew. 371, tel. kom. 883 847 226

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 26.02.2024 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: