Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Kubeł wyk. A wg rys. 06-3024-29 – 70 szt.
 2. Kubeł wyk. B wg rys. 06-3024-29 – 70 szt.
 3. Płytka łańcuchowa zewnętrzna II wg rys. 06-3024-47a – 250 szt.
 4. Płytka łańcuchowa zewnętrzna II wg rys. 06-3024-30a – 250 szt.
 5. Płytka łańcuchowa wewnętrzna II wg rys. 06-3024-33a – 250 szt.
 6. Płytka łańcuchowa wewnętrzna I wg rys. 06-3024-32a – 250 szt.
 7. Wałek wyk. A wg rys. 06-3024-48a – 90 szt.
 8. Sworzeń fi 34 wg rys. 06-3024-49a – 250 szt.
 9. Krążnik fi 130 wg rys. II/E-046-00 -250 szt.
 10. Tuleja łożyskowa krążnika fi 130 wg rys. II/E-046-03 – 150 szt.
 11. Kubeł wyk. A wg rys. 06-3027-34 – 20 szt.
 12. Kubeł wyk. B wg rys. 06-3027-34 – 20 szt.

Termin wykonania i dostawy: dostawy sukcesywnie co miesiąc przez cały rok 2022.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.01.2022 r. do godz. 13:00

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Pan Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

 

Termin składania ofert do dnia 05.01.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: