Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: INNOWACJE W BUDOWNICTWIE BIOLAQUA SYSTEM Z PIEKAR ŚLĄSKICH

Termin realizacji: do dnia 31.01.2020 r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy.
 2. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. płyty suwnej.
 3. Czas realizacji czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy oraz 1 szt. płyty suwnej.
 4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Hajda tel.32 / 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 21 stycznia 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.hcm.com.pl/przetargi

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.