Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w Miasteczku Śląskim ogłasza przetarg na wykonanie audytu energetycznego zgodnego z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BIURO STUDIÓW PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” SA Z KATOWIC.

Planowanym zakresem audytu jest obszar całego przedsiębiorstwa, głównie pod kontem uzyskania poprawy efektywności energetycznej (obniżenia kosztów zużycia czynników energetycznych), wg następującej klasyfikacji:
1. Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego obiektów, budynków oraz dróg.
2. Audyt energetyczny wykorzystania nośników energetycznych tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, sprężonego powietrza, wody.
3. Audyt energetyczny źródeł energii cieplnej, gazowej (z uwzględnieniem uzyskiwanego w przedsiębiorstwie gazu poprocesowego).
4. Audyt elektroenergetyczny budynków.
5. Audyt energetyczny w procesach technologicznych przedsiębiorstwa, głównie na wydziałach PSP, PSK, PRO, ORO, MGW z uwzględnieniem wykorzystania nośników energetycznych.

Bliższych informacji w poszczególnych zakresach udzielają:
– technologicznym mgr inż. Andrzej Uliszak tel. 32 288 444 wew. 560
– energo-mechanicznym mgr inż. Piotr Wacławek tel. 32 288 444 wew. 840
– budowlanym mgr inż. Mirosław Bichalski tel. 32 288 444 wew. 850
Termin składania ofert : 31.03.2017 r.
Termin wykonania: 15.09.2017 r.
Załącznik:Specyfika firmy.

Załączniki: