Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Kubeł wyk. A wg rys. 06-3054-45 – 90 szt.
 2. Kubeł wyk. B wg rys. 06-3054-45 – 90 szt.
 3. Płytka łańcuchowa zew. II wg rys. 06-3054-60a – 160 szt.
 4. Płytka łańcuchowa zew. I wg rys. 06-3054-47a – 160 szt.
 5. Płytka łańcuchowa wew. II wg rys. 06-3054-48a – 160 szt.
 6. Płytka łańcuchowa wew. I wg rys. 06-3054-49a – 160 szt.
 7. Wałek wg rys. 06-3054-61a – 90 szt.
 8. Sworzeń fi 45 wg rys. II/B-152-00 – 200 szt.
 9. Krążnik fi 170 wg rys. II/E-045-00 – 180 szt.
 10. Tuleja łożyskowa krążnika fi 170 wg rys. II/E-045-03 – 150 szt.
 11. Kosta zabezpieczająca poz. 2 wg rys. 06-3054-62a – 100 szt.
 12. Płytka fi 30 wg rys. 06-3024-50 – 2700 szt.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.01.2022 r. do godz. 13:00

Termin wykonania i dostawy: dostawy sukcesywnie co miesiąc przez cały rok 2022.

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Pan Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

 

Termin składania ofert do dnia 05.01.2022 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: