Miasteczko Śląskie, dnia 21 lipca 2017 r.
DF-FPZ-0009-80/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Wentylator WP-28/1,0 – wydajność 1,1m3/s, ciśnienie 55 mbar, moc silnika 15kW, figura RD 270, napięcie zasilania – 500V.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty innego producenta wentylatorów o w/w parametrach technicznych.
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: DTR

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. kartę katalogową wentylatora,
  2. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  3. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  4. termin dostawy,
  5. warunki gwarancji,
  6. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 28.07.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: