Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wciągnik lejniczy Q=6,3T prod: ELMOT typ: HVAT4732TpE317NBS, 1 szt.

Parametry techniczne:

 • typ: HVAT4732TpE317NBS
 • udźwig: 6,3T
 • grupa natężenia pracy: 4m
 • olinowanie: 4/1
 • sterowanie: elektryczne (radio F25-8D (1T+1R) firmy TELECRANE)
 • dwa hamulce w silniku i hamulec pomocniczy.
 • stopień ochrony: IP54
 • napięcie robocze: 500V
 • częstotliwość: 50 Hz
 • wysokość podnoszenia: 12,5 m
 • prędkość jazdy wciągnika: 20/6 m/min
 • prędkość podnoszenia za zbloczem: 4/1 m/min
 • dodatkowe pochylenie toru jednoszynowego: 0,3%
 • tor jednoszynowy: 143 mm
 • minimalny promień toru: 3 m
 • lina fi 14 S6x37 IWRC 1770 N/mm2, hak nr 6-S.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Jakub Kud  tel. 32 288 84 44 wew. 397 tel. kom. 512 403 451,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: DTR w języku polskim

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto wciągnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 13.04.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: