Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Taśma emisyjna – wykonanie wg rys. 3-2264 – 200 szt.

Termin wykonania do dnia 26.04.2019 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Swatek tel. 32 288 84 44 wew. 689, tel. kom. 512 403 380, e-mail: mswatek@hcm.com.pl.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych,
  2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości (w języku polskim).

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
  3. formę płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

 

Termin składnia ofert do dnia  21.02.2019 r. godz. 13:00.

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: