Miasteczko Śląskie, dnia 27 listopada 2017 r.

DF-FPZ-0009 – 125 / MS / 2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Elementy złączne według bieżących potrzeb wydziałów
(przybliżone ilości wg załącznika).
Informacje handlowe: Marcin Swatek tel. 32 288 84 44 wew. 689.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
W wycenie zamieszczanej na platformie prosimy o wycenę elementów złącznych w kl. 5.8, nieocynkowanych. W dołączanej ofercie w pliku pdf prosimy również o uwzględnienie,
wg załącznika, elementów złącznych w kl. 8.8 oraz ocynkowanych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1. cenę netto poszczególnych rodzajów na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2. przybliżony czas realizacji od chwili zamówienia,
3. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia ofert do dn. 13.12.2017 r. do godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do :
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: FPZ
Opracował: M. Swatek

Załączniki: