Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu stalowego niewsadowego w ilości około 400 ton.

Złom będzie do odbioru sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10, złom wielkogabarytowy, szyny kolejowe, staliwo, żeliwo oraz złom pozaklasowy (w beczkach), wióry stalowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

  1. Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl
  2. Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

– załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma jednorazowo za każde odbierane 100 ton

 

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),

– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu stalowego IV 2020 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 10 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.