Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu stalowego niewsadowego w ilości około 300 ton.

Złom będzie do odbioru sukcesywnie do dnia 30 grudnia 2021 r.

Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10,  oraz  wióry stalowe

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Pan Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

 

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

  1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
  2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma jednorazowo za każde odbierane 100 ton

 

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),
  2. oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu stalowego IV 2021 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 7 października 2021 r. do godziny 13.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.